Hội Phụ Huynh Học Sinh PTA

Tất cả vì tương lai con em chúng ta.

Các hội viên của hội PTA

Thành Lập:

Dưới sự Linh Hướng Khối Giáo Dục của Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.,
Hội Phụ Huynh Học Sinh được thành lập vào tháng 4 năm 2010 với mục đích:
    * Giúp đỡ KGD trong chương trình giáo dục của Giáo Xứ.
    * Trực tiếp hỗ trợ trong công việc ổn định lớp học để tạo một môi trường an toàn và lành mạnh cho con em tham gia học hỏi.
    * Góp ý với Nhà Trường trong việc giảng dạy các con em.

Lịch Sinh Hoạt:

    * Hội Phụ Huynh sinh hoạt theo thời khóa biểu của trung tâm giáo dục vào mỗi Chúa Nhật từ 9:00 giờ sáng đến 4:30 chiều. Và thường có những phiên họp liên quan đến một số sinh hoạt của giáo xứ nhờ đảm trách.
    * Ngoài ra Hội Phụ Huynh cũng có những sinh hoạt riêng nhằm mục đích thăng tiến trong tình thân ái và tinh thần phục vụ qua các phiên họp và liên hoan của hội.

Bổn Mạng:

    * Lễ Thánh Gia (Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Giáng Sinh.)

Các Hội Trưởng:

    * Anh Hồ Hoàng, Anh Phan Phillip, Anh Nguyễn Trí, Anh Nguyễn Xứng, Anh Dương Khiêm, và người kế tiếp là quý anh chị vì thế kính mong quý anh chị theo dõi các sinh hoạt của PTA và gia nhập PTA để cùng góp một bàn tay với KGD trong công việc đào tạo con em chúng ta.