Weekly news from President
(PTA-Công việc hàng tuần.)

Xin cảm ơn các anh chị đã đến tham dự bầu cử ban chấp hành PTA nhiệm kỳ 2019-2021. Sau đây là danh sách những anh chị được “bầu” vào ban chấp hành.

Hội Trưởng: Khiêm Dương

Hội Phó       : Richard Hùng Nguyễn

Thư Ký         : Trinh Trần

Thủ Quỹ       : Yến Nguyễn

Tuần này anh Trưởng và một số anh chị vắng mặt ( giúp Ephata), mọi công việc hàng tuần của PTA “ Vủ Như Cẩn”, mong các anh chị đến giúp.

Xin cảm ơn chị Yến và các chị đã giúp cho bữa ăn trưa tuần qua.


  Khiêm

  Đọc thêm