Weekly news from President
(PTA-Công việc hàng tuần.)

Chào các anh chị ,

Just a friendly reminder.

Xin các anh chị sign up time slot càng sớm càng tốt.
Và cũng xin cáo lỗi là trên time slot form đề ngày cuối là 9/8,

như vậy tụi sẽ không có giờ để setup schedule, nên em xin đỗi lại thời hạn cuối để sign up là ngày 9/7.

PTA sẽ họp vào ngày CN 9/9 lúc 12:00pm,

nên xin các anh chị đi lễ sớm hoặc chiều, và sẽ có thức ăn nhẹ do ban ẩm thực chuẩn bị.

Đề tài họp có một chút thay đổi, PTA sẽ không có Safety Environment Training trong buổi họp,

các chị S.E. sẽ thông báo ngày giờ training khác , xin các anh chị hòang tất SE training.

Chủ Nhật ngày 9/9 sẽ có chào cờ lúc 9:00am.
KGD có nhờ đến PTA giúp. Nhờ A Niên, A Quốc Anh giúp về IT, âm thanh, laptop, màng hình…,

và các anh giúp dọn bàn ghế nữa hội trường để các em có chổ đứng, các chị giúp các em trật tự xuống hội trường và từ hội trường về lớp.

Cám ơn và cầu xin Chúa ban đầy Hồng Ân đến anh chị.


  Kiêm

  Đọc thêm